Linia Kierunek Czas
44 Jędrzychów 2 min
0 Botaniczna 15 min
27 Jarogniewice 07:02
0 Botaniczna 07:13
44 Jędrzychów 07:17
0 Botaniczna 07:28
27 Jeleniów 07:32
0 Botaniczna 07:43
39 Botaniczna 07:46
44 Jędrzychów 07:47
38 Botaniczna 07:49
44 Botaniczna 07:52
0 Botaniczna 07:58
27 Jarogniewice 08:02
0 Botaniczna 08:13