Linia Kierunek Czas
27 Jarogniewice 04:21
30 Barcikowice 04:22
44 Jędrzychów 04:48
0 Botaniczna 04:52
30 Drzonków 04:55
30 Barcikowice 05:11
0 Botaniczna 05:14
44 Jędrzychów 05:18
27 Jeleniów 05:26
27 Ochla 05:31
30 Ługowo 05:31
0 Botaniczna 05:44
30 Ługowo 05:56
27 Jarogniewice 05:56
44 Jędrzychów 05:59