Linia Kierunek Czas
17 Chynów 9 min
2 Jędrzychów 05:46
37 Os.Leśne 05:46
8 Zawadzkiego Zośki 05:55
2 Jędrzychów 05:56
20 Os.Śląskie 06:06
8 Zawadzkiego Zośki 06:14
8 Zawadzkiego Zośki 06:32
20 Os.Śląskie 06:34
37 Os.Leśne 06:46
2 Jędrzychów 07:09
20 Os.Śląskie 07:14
37 Os.Leśne 07:46
80 Wrocławska 08:07
20 Os.Śląskie 08:14